Multipel skleros är en registrerad biverkning vid vaccin mot hepatit B

Bild: faksimil Twinrix (vaccin hepatit B) biverkningslista fass.se

En uppmärksammad EU-dom i juni 2017 fastslog att man utan vetenskaplig evidens kunde koppla uppkomsten av multipel skleros (MS) till vaccination mot hepatit B. Enligt domen kan uppkomsten av sjukdomen kopplas till vaccinet om sjukdomen debuterar i anslutning till vaccination, om patienten var frisk vid vaccinationstillfället och om det inte finns någon ärftligt koppling till sjukdomen. Man fastslog även att om en signifikant mängd liknande fall kopplas till samma vaccin, kan även det ge ett vaccin skulden för sjukdom.

Detta har upprört många vetenskapsmän, som menar att anekdoter inte kan läggas som grund för vetenskapliga frågor. Men om anekdoter i många fall går stick i stäv med vad vetenskapen säger, har då verkligen vetenskapen gjort sitt jobb? Anekdoter borde ju, om vetenskapen har rätt, spegla just den vetenskapliga bilden som man i undersökningar kommit fram till.

Ett exempel där vetenskapen ställer sig tvärs emot mängder med anekdoter är de fall av svåra sjukdomssymptom för POTS som rapporterats i samband med vaccinering mot HPV. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) finns det inget vetenskapligt stöd för att vaccinet ligger bakom sjukdomen. Men det förklarar inte hur det trots allt kan finnas så många fall av sjuka flickor, som alla beskriver att de blev sjuka i samband med HPV-vaccinering. Det är och förblir bara ”anekdoter”, inte ”vetenskap”.

Multipel skleros registrerad som biverkning vid vaccin mot hepatit B

När det gäller den ”anekdotiska” beskrivningen för uppkomsten av MS efter hepatit B vaccination och som EU-domen handlar om, så finns det mer på fötter än bara en mans beskrivning.
I listan över registrerade biverkningar på flera olika hepatit B-vacciners bipacksedlar så finns det risk för uppkomst av MS. Enligt FASS står det som följer på listan över biverkningar hos olika vaccin mot hepatit B som tillämpas idag: (Klicka på nedan stående rubriken för att komma till respektive vaccins biverkningslista på fass.se.)

Twinrix barn och vuxna:
”Efter omfattande användning av de monovalenta hepatit A- och/eller hepatit B-vaccinerna har även följande biverkningar rapporterats i samband med vaccination:
Centrala och perifera nervsystemet – Multipel skleros, myelit, facialispares, polyneurit såsom Guillain-Barrés syndrom (med uppåtstigande paralys), optikusneurit.”

Engerix:
”Uppföljning efter lansering.
Centrala och perifera nervsystemet - Encefalit, encefalopati, kramper, paralys, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, optikusneurit och multipel skleros), neuropati, hypoestesi.”

Fendrix:
”Efter utbredd användning av hepatit B-vacciner har det i mycket sällsynta fall rapporterats synkope, paralys, neuropati, neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, synnervsinflammation och multipel skleros), encefalit, encefalopati, meningit och krampanfall. Orsakssamband till vaccinet har inte fastsällts.”

HBVAXPRO:
”Följande biverkningar har rapporterats efter utbredd användning av vaccinet. Som med andra hepatit B vacciner har orsakssambandet inte alltid kunnat fastställas.
Centrala och perifera nervsystemet – Parestesier, förlamning (inklusive Bells pares, ansiktsförlamning), perifera neuropatier (polyradikuloneurit, Guillain Barrés syndrom), neurit (inklusive optikusneurit), myelit (inklusive transversell myelit), encefalit, demyeliniserande sjukdomar på centrala nervsystemet, exacerbation av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel, synkope.”


Fler länkar

Dokumentärfilmen ”De vaccinerede piger”, om mängder med sjuka flickor efter HPV-vaccin:
https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok

Övrigt:
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/EMA-bekraftar—vetenskapligt-stod-saknas-for-att-HPV-vacciner-orsakar-CRPS-eller-POTS/

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/06/22/european-court-justice-ruling-could-open-floodgates-spurious/

http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

http://2op.se/2017/09/04/eu-dom-2017-faststaller-vaccin-orsakade-multipel-skleros-ms/

http://vaccin.me/2012/11/09/efter-vaccination-mot-hepatit-drabbades-jag-plotsligt-av-multipel-skleros/

http://vaccin.me/2012/09/04/fordelar-och-nackdelar-med-hepatit-b-vaccin/

EU-dom 2017 fastställer – vaccin orsakade multipel skleros (MS)

En fransk man som vaccinerade sig mot hepatit B 1998 och 1999, utvecklade ett år senare multipel skleros (MS). Mannen anmälde vaccintillverkaren Sanofi Pasteur för att få ersättning för sjukdomen, som han menade hade koppling till vaccinet. Efter en lägre domstolsprocess i Frankrike vände han sig till EU-domstolen. Frågan gällde om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.”
EU-domstolens svar blev: JA!

EU-domstolen gav därmed rätt till att uppkomsten av MS kunde kopplas till vaccineringen mot hepatit B. Domstolen menar att om en sjukdom uppkommer tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk och om det inte finns någon familjehistorik av en sjukdom, så kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet. Dessutom ansåg domstolen att om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan vaccinet anses vara orsaken.

Källa:
http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

 

Fler artiklar om EU-domen:
https://www.nature.com/news/vaccine-ruling-from-europe-s-highest-court-isn-t-as-crazy-as-scientists-think-1.22222
https://www.sciencemag.org/news/2017/06/decision-europe-s-top-court-alarms-vaccine-experts
http://www.cbc.ca/news/health/eu-court-vaccine-ruling-1.4170837

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/06/22/european-court-justice-ruling-could-open-floodgates-spurious/

Tvångsvaccinering på framfart i Europa – så här protesterar du!

Trenden är tydlig. Allt fler ledande politiker och enskilda länder i Europa proklamerar för införandet av tvångsvaccinering. Ställer du upp på det?
Om inte, så är det dags att reagera och agera. Just nu pågår det en kampanj för att lyfta frågan och ge medborgarna en röst mot denna utveckling i Europa. EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance) är en allians av olika föreningar som nu vill kraftsamla mot tvångsvaccinering. I en uppstartad namninsamling kräver de följande:

1. Att obligatorisk vaccinering avskaffas i hela Europa eftersom det bryter mot våra universella mänskliga rättigheter,
2. Att obligatorisk vaccinering aldrig blir infört i något land där där vacciner endast rekommenderas för närvarande
3. Att försiktighetsprincipen tillämpas vid vaccination i Europa
4. Att EU-medborgare får åtnjuta fritt vaccinval och informerat samtycke
5. Att ett effektivt oberoende europeiskt rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAER) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten. (Vaccine Adverse Affect Rapportering).

För att det ska bli en politisk debatt på EU-nivå i frågan krävs det en miljon signaturer från minst sju EU-länder. Dela och sprid informationen vidare för att ge namninsamlingen den omfattning som behövs.

Klicka på denna länk för att skriva under petitionen:
https://www.change.org/p/freedom-europe-stoppa-medicinsk-tv%C3%A5ngsbehandling-av-v%C3%A5ra-barn

För mer information om kampanjen:
http://freedomeurope.net/

Ung kvinna död efter vaccinering med Gardasil i Sverige

Den 31 maj 2016 rapporterade Läkemedelsverket i Sverige att en ung kvinna dött efter att ha vaccinerats med Gardasil. Bild: Montage, utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi 2016-04-01 – 2016- 06-30.

Läkemedelsverket offentliggör varje kvartal en sammanställning av olika läkemedelsbiverkningar som rapporterats från vården. Vacciner utgör en väsentlig del av biverkningsrapporterna och under det andra kvartalet 2016 rapporterades något som verkligen sticker ut. Enligt Läkemedelsverket (LMV) dog en ung kvinna, med ospecificerad ålder i samband med Gardasilvaccinering. Dödsfallet rapporterades den 31/5 2016. Bland de specificerade sjukdomssymptom som uppstod vid Gardasilvaccineringen fanns trötthet, smärta, yrsel, huvudvärk, epilepsi och plötslig död.

Den information som myndigheter ger ut om vacciner i allmänhet och om Gardasil i synnerhet är att de är helt ofarliga. Men den bilden är felaktig och information om de allvarliga biverkningar som har uppstått kommer mycket sällan fram. Det finns alltid en risk för överkänslighet i samband med vaccinering. Därför ska det vid varje vaccineringstillfälle i Sverige finnas akututrustning i form av akutbricka eller akutväska, syrgas samt utrustning för att ge konstgjord andning med andningsmask och andningsblåsa. Det ska även finnas personal tillgänglig som har kompetens att behandla överkänslighetsreaktioner. Detta ingår i Socialstyrelsen juridiskt bindande föreskrifter.

Att en ung flicka dött av Gardasilvaccinering borde vara en huvudnyhet för media i Sverige, men om detta dödsfall har det varit absolut knäpptyst. Däremot rapporteras det flitigt just nu om den kampanj som dragits igång för att även unga pojkar ska vaccineras mot HPV i Sverige framöver.

VIA DENNA LÄNK KAN DU FÅ TILLGÅNG TILL RAPPORTEN SOM EN PDF-FIL. Fallet där Gardasil anges som misstänkt läkemedel i samband med en ung flickas död finns på sidan 446.
LADDA NER DEN AKTUELLA BIVERKNINGSRAPPORTEN FRÅN 2016

FÖRTYDLIGANDE OM KÄLLAN TILL UPPGIFTERNA.
Läkemedelsverket publicerar ännu inte biverkningsrapporter på sin hemsida. Man måste anmäla sitt namn och sin e-postadress via ett formulär på hemsidan för att få tillgång till dessa uppgifter via e-mail. (Se länk nedan). Det kan vem som helst göra. Efter anmälan skickas nästkommande kvartals rapport ut. Läkemedelsverket har tidigare skrivit att öppen publicering kommer att ske, men i det senaste mailet daterat den 3 juli 2017 skriver de följande:
”OBS!! Den planerade publiceringen av kvartalslistan på Läkemedelsverkets hemsida är f n uppskjuten.”

 

Fördjupning.

Anmäl dig för att ta del av biverkningsrapporterna på lmv.se:
https://lakemedelsverket.se/Webbenkater/Kvartalsvis-redovisning-av-biverkningsrapporter/
Om Gardasil på 2op.se:
http://2op.se/2015/08/25/vem-ska-bota-maja-radiodokumentar-om-en-gardasilskadad-flicka/
http://2op.se/2016/04/09/2015-ars-livshotande-vaccinskador-fran-lakemedelsverket/
Övrigt:
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-26
https://lakemedelsverket.se/hpv

”De vaccinerede piger”
https://www.youtube.com/watch?v=GO2i-r39hok
Dansk TV2 Dokumentär om flickor som skadats efter HPV-vaccinering.

 

Sydsvenska Dagbladet mörkade positiva effekten av Kolloidalt Silver mot Roberts borrelia

Foto: Privat och montage faksimil Sydsvenskan.se

Robert Carlberg var mycket svårt sjuk i borrelia. Det var så pass illa att han övervägde att ta sitt eget liv. Ingen inom svensk sjukvård kunde hjälpa honom att bli bättre och han gick på antidepressiva medel. Allt vände när han själv började läsa på och hittade kolloidalt silver. Han började dricka silver och livet kom tillbaka.
– Kolloidalt silver räddade mitt liv, säger Robert Carlberg till Canal 2nd Opinion.

Sydsvenska Dagbladet ville skriva en artikel om borrelia och TBE. De sökte i sociala mediegrupper och hittade fram till Robert Carlberg. Han har haft både borrelia och TBE och ställde upp för en intervju. Han kunde då inte ana att tidningen skulle välja bort de allra viktigaste delarna i hans berättelse.

Början på Sydsvenskans artikel stämmer bra:
”Det började en dag i maj för sex år sedan. Robert Carlberg, som bor i Södra Sandby, visste inte då att han hade blivit biten av en fästing. Men han har i efterhand insett att det som den dagen kliade i ena knävecket antagligen var en fästing som skulle göra honom sjuk i flera år.”

Då, för sex år sedan, efter flera vändor på vårdcentralen, hamnade Robert till slut i en ambulans efter att ha hittats avsvimmad i hemmet av sin sambo. I ambulansen fick de rådet att testa mot borrelia, vilket visade sig stämma. Efter en antibiotikakur kände sig Robert bättre, men efter några månader kom symptomen tillbaka.
Det var då han gick in i en djup depression och fick antidepressiva medel. Vården hävdade att han var frisk, men allt tydde på att han inte vara det. Symptomen på borrelia var tillbaka och vid det här laget var Robert påläst och kunde själv agera. Han började med kolloidalt silver och livslusten kom tillbaka.

Det är här som det väsentliga i Sydsvenska Dagbladets artikel skiljer sig från verkligheten. Robert berättade för journalisten att han skaffat egen kunskap och blivit hjälpt av kolloidalt silver, MSM och flera andra naturliga preparat. Men all denna information kokades i artikeln ihop till denna meningen:
”Han har använt alternativ medicin eftersom han tycker att det gör att han mår bättre.”

 

Sydsvenska Dagbladets drev mot kolloidalt silver.

Under 2014 började Helsingborgs Dagblad (som numera ägs av Sydsvenska Dagbladet) skriva om kolloidalt silver (vidare kallat KS). Artikelförfattaren från 2014 infiltrerade sig anonymt i den stora facebook-gruppen Kolloidalt Silver 2.0 för att fiska uttalanden från Anders Sultan, ägaren av Ion Silver som producerar KS. En fullt laglig vattenreningsprodukt. Utan att förhöra sig om hälsoeffekten av KS hos de tiotusentals användarna i gruppen publicerades istället uttalanden från Anders Sultan som fick det att verka som att han som företagare olovligen marknadsförde ett läkemedel. Men detta stämmer inte då Anders Sultans medverkan i gruppen var i form av privatperson och kunnig forskare med 17 års erfarenhet av kolloidalt silver.
Artikelserien fick stort genomslag och Anders Sultan hängdes ut som en kriminell kvacksalvare. Denna bild är felaktig och har aldrig kunnat styrkas. Kvacksalveri är felaktigt då silver varit registrerat som medicin över hela världen, i Sverige fram till 1947. Anders Sultan har aldrig varit varken misstänkt eller dömd för något brott. Istället kan detta mediedrev tolkas som en ren personförföljelse. Det hela slutade i en rättegång, där Anders Sultan stämde Helsingborgs Dagblad för grovt förtal. Tingsrätten friade dock ansvarig utgivare. Detta trots att kammaråklagaren granskat ärendet och konstaterat att det inte finns något brottsligt med att diskutera hälsofrågor i en sluten grupp på Internet.

Den senare journalisten från Sydsvenskan som i juni 2017 besökte Robert Carlberg för att skriva om borrelia och TBE, var troligtvis helt ovetande om att de skulle träffa en person som blivit hjälpt av just KS. När det hela kom på tal motiverade Sydsvenskan den uteslutna informationen om bl. a. KS som ”faktafel i artikeln”. Det skulle troligen inte se bra ut för tidningen som skapat ett så stort drev mot just KS om man nu omskrev produkten som livräddare för en borreliapatient.
Men precis så är det, vilket nu istället Canal 2nd Opinion rapporterar om med Robert Carlbergs medgivande. Hans ambition är nämligen att sprida sin kunskap för att kunna hjälpa andra med liknande sjukdomar. Personer som Robert Carlberg, som själva skaffar kunskap utanför vårdens gränser och förbättrar sin egen hälsa med hjälp av produkter och metoder som inte bjuds inom traditionell sjukvård blir allt fler. Dessa personer är ju de som borde lyftas fram, de som lyckas med sin hälsa. Men idag är det precis tvärtom. Deras verkliga berättelser rapporteras inte, som i detta fall med Sydsvenska Dagbladet.

 

Fick instruera läkare på infektionskliniken.

När Robert till slut diagnostiserats för andra gången, hade han blivit något av en expert på borrelia och fästingburna sjukdomar. Efter att ha fått tillbaka orken besökte han läkarna på infektionskliniken i Lund. De, liksom många andra, negligerade tecken på ny borreliainfektion men fick nu mothugg från en påläst Robert. Efter långa samtal om hur borreliabakterien beter sig inne i kroppen och annan viktig kunskap, läste han lusen av läkarna som till slut gav med sig och ordinerade nya provtagningar. Robert fick själv instruera vilka prover som skulle tas och t.o.m. vart de skulle skickas. Resultatet bekräftade sjukdomsbilden som nu fick en ny dimension. Förutom borrelia fann man även TBE och anaplasma.

 

Roberts bästa råd – avstå TBE-vaccin.

De nya provsvaren var en märklig upptäckt eftersom Robert Carlberg vid smittotillfället var fullt vaccinerad mot just TBE. Nu i efterhand misstänker han att TBE-infektionen kan ha förvärrats av vaccinet eller kanske t.o.m. orsakat den. Han avråder numera alla från att ta TBE-vaccinet, vilket han också tydligt påtalade för journalisten på Sydsvenskan. Hon bad om att få Roberts tre bästa råd. Hans absolut första och största råd var att avstå helt från TBE vaccin. Men inte heller denna information kom fram i artikeln.

Hemma hos Robert finns numera ett helt eget naturligt apotek med bl. a. KS, MSM (Metyl Sulfonyl Metan), oreganoolja, timjan, Pao D Arco och Artemisia Annua. Inte sällan händer det att vänner och bekanta som blir sjuka rådfrågar Robert, innan de besöker läkare. Robert är även flitig på sociala medier, där han delar med sig av sin kunskap. Han söker även själv hela tiden efter ny information om medel och behandlingar som kan användas för att kunna hålla sig frisk.

På frågan om Robert är helt återställd idag, svarar han:
- Inte helt. Men jag mår mycket bättre nu än jag gjort på väldigt länge. Han hyllar sin sambo som gett honom stöd genom alla åren, något som visat sig vara en viktig pusselbit i sammanhanget.

Till skillnad från Sydsvenska Dagbladets censurerade version kommer här till slut Robert Carlbergs råd och viktiga kunskap gällande borrelia och TBE.

Rådens topp tre:
1. Avstå helt från TBE vaccin.
2. Kolla igenom alla husdjur noga varje dag.
3. Kolla alltid noga igenom hela kroppen efter fästingar när man varit ute i skog eller högt gräs.

Övrig viktig kunskap :
- Ta aldrig någon olja eller liknande på fästingen. Den kräks då upp sitt innehåll vilket kan orsaka onödig spridning.
- Det är inte alla som får en synlig ring runt fästingbettet. Får man värk, feber, dimsyn m.m. efter ett fästingbett ska man direkt åka in för att få en behandling.
- Många med långvarig borrelia feldiagnostiseras ofta. Patienter som fått diagnoser såsom MS, fibromyalgi, reumatisk värk och andra kroniska inflammationer bör undersöka om de har borrelia.
- Den främsta antibiotikan mot borrelia är doxycyklin. Kontrollera så att du får rätt om du är drabbad.

Bild från  Roberts hemma-apotek:
650 apoteket

 

 

Faksimil Sydsvenska Dagbladet:

650 Sydsvenskans artikel faksimil

 

640 robban frisk av kolloidalt silver